Ο ήρωας Καταδρομέας Μανωλης Μπικάκης, σε φωτογραφία κατά την Εισβολή στην Κύπρο. Πολέμησε υπερασπιζόμενος την Λευκωσία, και οχυρωμένος σε κάτι χαλάσματα μπροστά στην Σχολή Γρηγορίου, ΜΟΝΟΣ, κατέστρεψε με το μπαζούκα του, ...πέντε ή κατ' άλλους έξη Τουρκικά άρματα Μ-48!
1 2 3 4
missing-cy.org.cy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ελευθέριος Χανδρινός. Κυβερνήτης του αρματαγωγού Λέσβος
1 2 3
Ήρωα κομάντο Θανάση Ζαφειρίου
1 2 3
Τ/χης Γιώργος Κατσάνης
1 2 3 4 5
1 2 3